TJ SOKOL
Vrané nad Vltavou I.
  

Valná hromada
TJ SOKOL Vrané nad Vltavou I.

Dne 12. 3. 2019 - v úterý ve 20.15 hod se koná v sokolovně valná hromada, na kterou jsou
srdečně zváni jak členové sokola, tak všichni příznivci a přátelé sokola.

Program:
1) Volba členů výboru TJ a členů kontrolní komise TJ, volba delegáta na valnou hromadu župy pro volební období 2019 - 2022
2) Zpráva o hospodaření TJ za r. 2018 - schválení účetnictví
3) Zhodnocení investičních a propagačních akcí TJ za rok 2018
4) Investiční akce a požadavky na granty a dotace v roce 2019
5) Rozpočet na r. 2019
6) Program akcí Sokola v r. 2019
7) Členské známky
8) Diskuse – různé
9) Přečtení zápisu z valné hromady

 Ve Vraném nad Vltavou dne 30. 1. 2019                                                  Výbor TJ Sokol Vrané nad Vltavou I.

 

Přejeme všem v novém roce 2019 hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a dobré nálady. Těšíme se na vás všechny buď při cvičení v naší sokolovně, při aktivní účasti na našich ostatních akcích (nejbližší bude dubnový Vranský lesní běh) nebo jako diváky či fanoušky při společných akcích, třeba 9.2.2019 při repríze divadelního představení sokolských ochotníků. 

výbor Sokola

 

Plánované akce

10. října 2020 - Běh do schodů  - NEKONÁ SE

28. října 2020 - Setkání u lípy

12. prosince 2020 - Mikulášská zábava