PROČ BÝT ČLENEM?

Jsou Vám blízké hodnoty, které Sokol už přes 160 let zastává?
Chcete s námi prohlubovat vztah k místu, kde žijeme, a být součástí i místního rozvoje?
Pokud si odpovídáte ano, pojďte se stát součástí Sokola, který je dobrovolným, demokratickým, vlasteneckým a nepolitickým spolkem.
V neposlední řadě můžete jako člen navštěvovat sporty v naší sokolovně za velmi přívětivé ceny. Navíc, mnohé pojišťovny vám na členský poplatek významně přispějí a také budete automaticky pojištěni.

JAK SE STÁT ČI ZŮSTAT ČLENEM NAŠÍ T. J. 

Nové zájemce o členství prosíme o přihlášení přes tlačítko PŘIHLÁŠKA níže a nové i současné členy o zaplacení každoročního poplatku na účet 385394329/0800 (do poznámky uveďte jméno a oddíl).
 Od 1.1. 2024 přecházíme na nový systém a novou výši příspěvků, již brzy přineseme souhrnné informace a vše vám vysvětlíme.   Platbu na rok 2024 pak bude nutné uhradit do 22. 2. 2024. Děkujeme.

DĚTI 0 - 18 let 600 Kč - platí už jen pro rok 2023

Děti u nás platí 600 Kč za daný kalendářní rok. Částka se skládá z členského příspěvku (300 Kč) a oddílového příspěvku (300 Kč). Děti už pak na dalších sokolských sportech sokolský příspěvek neplatí. (Pozor, externí kroužky, které nezajišťuje Sokol, mají svůj ceník a vedoucí některých sokolských oddílů vybírají peníze i nad rámec sokolského příspěvku. Prosíme, vždy se informujte u konkrétních vedoucích).

CHCI ZAPLATIT 600 Kč

DOSPĚLÍ 19 - 64 let 1600 Kč - platí už jen pro rok 2023

Dospělí u nás platí 1600 Kč za daný kalendářní rok. Částka se skládá z členského příspěvku (600 Kč) a oddílového příspěvku (1000 Kč). Dospělí pak mohou navštěvovat všechny sokolské sporty (pozor nikoliv externí sporty, které nezajišťuje Sokol) zdarma.

CHCI ZAPLATIT 1600 Kč

SENIOŘI OD 65 let 800 Kč - platí už jen pro rok 2023

Senioři u nás platí 800 Kč za daný kalendářní rok. Částka se skládá z členského příspěvku (300 Kč) a oddílového příspěvku (500 Kč). Senioři pak mohou navštěvovat všechny sokolské sporty (pozor nikoliv externí sporty, které nezajišťuje Sokol) zdarma.

CHCI ZAPLATIT 800 Kč

Podrobnosti k příspěvkům platným do 31. 12. 2023:

V naší sokolovně probíhají jak sokolské aktivity, tak externí kroužky (sporty), které Sokol nezajišťuje, ale pouze jim pronajímá prostor. Zaplacením členského poplatku můžete tedy daný rok navštěvovat sokolské aktivity zdarma (cenu nesokolských si určijí provozovatelé sami). V záložce nabídka sportů, je u každého sportu uvedeno, zdali se jedná o sokolský oddíl či externí kroužek.


Za co vlastně platím a z čeho se roční poplatek skládá?

Pokud jsem členem Sokola celý rok nebo se jím stanu v průběhu 1. pololetí roku, platím roční poplatek. Ten se skládá z členského poplatku, který je daný Českou obcí sokolskou a který každá sokolská jednota odvádí do společné sokolské kasy. Druhá část ročního poplatku je tzv. oddílový poplatek, který jde naší vranské tělocvičné jednotě a ze kterého hradíme naše vranské náklady (energie, úklid, nové pomůcky, nutné opravy, apod.). Pokud se k nám připojíte později, tedy až v druhé polovině roku, budete platit pololetní poplatek, který se skládá z členského poplatku, který je daný Českou obcí sokolskou a který každá sokolská jednota odvádí do společné sokolské kasy. Ten se platí v plné výši vždy, tj. bez ohledu na
to, kdy se stanete v daném roce členem Sokola. Druhá část pololetního poplatku je tzv. oddílový poplatek, který jde naší vranské tělocvičné jednotě a ze kterého hradíme naše vranské náklady (energie, úklid, nové pomůcky, nutné opravy, apod.).


Může mi příspět pojišťovna?

Většina zdravotních pojišťoven přispívá na pohybové aktivity ze svých fondů prevence. (Např. VZP proplácí dospělým 500 Kč a dětem 1000 Kč). Pro vystavení dokladu o zaplacení členského příspěvku kontaktujte naši hospodářku.


Nechci cvičit, ale chci být sokolem

Podpořit Sokol můžete také jako tzv. přispívající člen. Co to znamená? Na žádný ze sokolských sportů k nám nechodíte, ale stáváte se členem Sokola a podporujete jej "pouze" finančně a symbolicky. Platíte tedy pouze členské poplatky (nikoliv oddílové k tomu). Roční členství stojí 600 Kč pro osoby 19 - 64 let a 300 Kč pro všechny ostatní. V takovém případě nás, prosím, kontaktujte individuálně. Moc si vážíme všech, kteří chějí být součástí Sokola pro jeho hodnoty, nejen pro možnost zacvičit si levně. Děkujeme.

Rekapitulace všech cen platných do 31. 12. 2023:

Celý rok vranským sokolem:

 • 0-18 let 600 Kč (300 Kč členský + 300 Kč oddílový)

 • 19-64 let 1600 Kč (600 Kč členský + 1000 Kč oddílový)

 • nad 65 let 800 Kč (300 Kč členský + 500 Kč oddílový)

Vranským sokolem jen na půl roku:

 • 0-18 let 500 Kč (300 Kč členský + 200 Kč oddílový)

 • 19-64 let 1200 Kč (600 Kč členský + 600 Kč oddílový)

 • nad 65 let 600 Kč (300 Kč členský + 300 Kč oddílový)

Přispívající člen ("necvičím, ale fandím myšlence"):

 • 0 - 18 let 300 Kč za rok

 • 19 - 64 let 600 Kč za rok

 • nad 65 let 300 Kč za rok

Vstupné do sokolských oddílů pro nečleny a členy přispívající

 • 0 - 18 let 50 Kč za lekci

 • nad 18 let 100 Kč za lekci

Informační memorandum o zpracování osobních údajů a nařízení GDPR si můžete přečíst tady.